O LEASINGU

HISTÓRIA LEASINGU

S pojmom leasing  (prenájom) sa stretávame v jednoduchej forme už v Mezopotánii a aj iných starovekých štátnych útvaroch, kde si bezzemkovia prenajímali pôdu. Túto obrábali a majiteľom pozemkov platili vopred dohodnutú rentu peniazmi, alebo časťou úrody. 

Skutočný rozvoj leasingu však nastal až v nedávnom období. V roku 1877 sa spoločnosť BELL Telephone Company v USA rozhodla, že na masívnu podporu predaja svojich telefónnych aparátov poskytne záujemcom možnosť kúpiť si ich nie v hotovosti, ale postupnými splátkami. Znamenalo to ohromný nárast predaja vtedy pomerne drahých aparátov a telefonizáciu USA. Vznik leasingových spoločností, ako ich poznáme dnes a úspech modernej alternatívy financovania však nastal až po 2. svetovej vojne. V 50 – tych rokoch v USA, v 60 – tych rokoch v západnej Európe a po páde komunizmu od roku 1990 aj u nás. Vznikom leasingových spoločností a leasingového trhu sa vytvorila možnosť veľmi dynamického rozvoja takmer všetkých odvetví priemyslu, keďže sa stalo dostupným  získavať najmodernejšiu technológiu bez potreby vlastného kapitálu a to dokonca za výhodných daňových podmienok.    

 

VÝHODY LEASINGU

 • znižuje investičné obmedzenia nájomcu
 • umožňuje plánovať hotovostné toky (Cash Flow) pre časové obdobia
 • zvyšuje voľné prostriedky (Cash) a neviaže prevádzkový kapitál nájomcu
 • umožňuje zosúladenie medzi reálnymi aj daňovými tržbami a nákladmi  
 • daňová výhoda - odpisy sa uplatňujú rýchlejšie ako pri kúpe  
 • veľkosť leasingových platieb môže korešpondovať s výnosmi  

PREDMETOM LEASINGU MOŽU BYŤ

 • automobily a ostatná dopravná technika
 • stroje a zariadenia 
 • veľké technologické celky
 • nehnuteľnosti
 • iné predmety 
 • pracovníci (pri personálnom leasingu však platia iné daňové aj zmluvné podmienky)

 

Operatívny lízing

Finančný lízing